Betong

Ett modernt konstruktionsmaterial

Betong är för många synonymt med moderna byggnader och kanske även det lite industriella. Dock så är det ett byggnadsmaterial som har hängt med mycket längre än man tror. Redan på romartiden arbetade man med betongmaterial, då kallade opus caementicium, även om dessa skiljde sig från dagens betongmaterial då de använde sig av vulkanaska istället för den cement som används idag.

Trots att principen är gammal så är dagens betong ändå att betrakta som modern och det är det byggnadsmaterial som i regel föredras i större byggen då byggprocessen är mycket tidseffektiv och enklare än att bygga med exempelvis trä. Materialet går lätt att kombinera med andra material såsom stål och glas och materialet ger möjlighet att skapa fria former - något som gör det mångsidigt och flexibelt.

Nedan kan du läsa om två av de vanligaste formerna av betongarbeten i Stockholm.

Gjutning av grund

Vid gjutning av en betonggrund är det viktigt att veta vad som skall byggas ovanpå den. Ett djurstall eller en industribyggnad ställer andra krav än vad en villa eller radhus gör. Bland annat så handlar det om hur mycket armering som skall infogas i strukturen och om grundens yta kommer att ligga bar eller om den täcks med andra byggmaterial.

Vid bygge av djurstall brukar man ofta låta betonggrunden ligga fri, vilket kräver att ytan ruggas för att djuren inte skall halka på ytan. I industrilokaler kan man komma att behandla ytan direkt med önskad golvfärg eller dylikt.

Betongarbeten Stockholm

I privata hem, bygge av kontor, köpcentrum med mera används grunden istället för att lägga ett bjälklag eller ställa upp väggar ovanpå.

Viktigt att ta med i planeringen i samtliga fall är var anslutningar för el, vatten och avlopp skall infogas då det är svårt att ändra på detta i efterhand.

Väggar och murar

Väggar och murar av betong kan konstrueras på olika sätt. Handlar det om husbygge väljer man gärna färdiga betongelement som ställs upp ovanpå grunden. Fördelen här är att dessa kan förberedas på en annan plats för att sedan flexibelt passas in där de behövs.

Det går även att gjuta väggar och murar på plats. Då bygger man först en form, vanligen med hjälp av brädor, där man ställer i erforderlig armering för att få en stabil vägg och sedan fyller på med betong för att gjuta konstruktionen. När betongen har härdat tar man bort formen och väggen är klar.

Dessa och andra typer av arbeten hör till sådant som vi kan hjälpa er med. Hör av er för att få mer information om möjligheterna och de övriga tjänster som vi erbjuder.

En stadig grund att stå på - vi utför de betongarbeten du behöver